Mijn favorieten

Wat moet u doen?


Hoe schakelt u Corten & Steijns in om namens u bezwaar te maken tegen de WOZ waarde?

Stap 1:
U meldt zich bij Corten & Steijns op kantoor, telefonisch of via het ‘contactformulier’ onder 'contact' op deze website.
Onder 'opmerkingen' vermeldt u de volgende gegevens:
- woz-waarde
- belastingjaar
- dagtekening aanslag/beschikking
- aanslagnummer
- de juiste waarde volgens uw inschatting
- de reden waarom u denkt dat de waarde te hoog is

Stap 2:
U ontvangt van ons ter invulling/ondertekening een inventarisatieformulier, een opdrachtformulier en een machtiging om ons eventueel namens u de bezwaarprocedure te voeren.
Tevens stuurt u ons de WOZ-beschikking en het bij de gemeente/BsGW door u opgevraagde taxatieverslag*.

Stap 3:
Wanneer wij genoemde stukken van u hebben ontvangen, beoordeelt onze WOZ-taxateur de WOZ-waarde middels een quickscan.
Wanneer de quickscan uitwijst dat de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld, wordt uw dossier niet in behandeling genomen.
Indien de WOZ-waarde inderdaad te hoog is vastgesteld, stellen wij een doeltreffend bezwaarschrift op en bezorgen dat bij de gemeente.
Wanneer de WOZ-waarde correct blijkt te zijn, zien wij af van het bezwaarschrift en bent u geen kosten verschuldigd.

* U kunt het taxatieverslag online (www.bsgw.nl) of per telefoon (088-8420420) opvragen.