Mijn favorieten

Full service makelaar

 

Indien u serieuze verkoopplannen heeft bieden wij u een gratis waardebepaling met een vrijblijvend verkoopadvies.

Als u voor ons kiest....

kiest u voor een full service NVM makelaar
De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM, is de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed. Het feit dat u een NVM makelaar inschakelt bij de verkoop van uw huis, geeft aan dat u de verkoop niet aan zo maar een makelaar overlaat. U kiest voor kwaliteit.
 
 

kiest u voor een reële benadering
"Overvragen wordt bestraft met een langere looptijd en een lagere opbrengst. Vraag meteen een reële scherpe prijs". Dit stond als boodschap van de NVM, in de krant van 29 augustus 2014 en is precies wat wij al jaren verkondigen en nastreven.
Helaas laten verkopers zich te gemakkelijk te hoge vraagprijzen aanpraten. De doelgroep binnen de kopersmarkt wordt dan niet bereikt, er komt een smet op de woning en men krijgt juist minder dan de de marktwaarde die de woning feitelijk heeft. Ons primaire doel is uw pand verkopen aan de koper die het meeste biedt onder de beste voorwaarden en dat lukt uitsluitend met reële vraagprijzen.

kiest u voor persoonlijke en enthousiaste aanpak
Door ons doel te combineren met een persoonlijke en enthousiaste benadering van het verkoopproces, waarbij wij u zoveel mogelijk betrekken, zeer flexibel zijn in de bezichtigingsmogelijkheden en waarbij u voortdurend wordt geïnformeerd, streven wij naar een zo prettig mogelijke manier van verkopen die toch al spannend genoeg is en waar u nadien met volle tevredenheid op terug kunt kijken.

kiest u voor de perfecte presentatie
Bij verkoop wordt uw woning met de grootste zorg en kundigheid gepresenteerd middels professionele foto's, 360-graden foto's, film en plattegronden.
 

   


kiest u voor Erecode NVM
1. Het NVM-lid en de NVM-makelaar zijn zich bewust van het belang van hun functie in het maatschappelijk verkeer. Zij oefenen deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streven naar kwaliteit in hun dienstverlening. In hun communicatie waken zij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over hun werkwijze, belangen en positie. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.

2. Het NVM-lid en de NVM-makelaar komen naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die opdrachtgevers van hen mogen hebben. Zij beschermen en bevorderen hun belangen. Vertrouwelijke informatie houden zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hen noodzaakt die informatie prijs te geven.

3. In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op. Vorenstaande neemt niet weg dat twee NVM-makelaars die werkzaam zijn voor verschillende vestigingen van een lid mogen optreden voor opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen, mits zij vooraf uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen van de opdrachtgevers en de belangen van die opdrachtgevers hierbij niet geschaad worden.

4. Vinden er onderhandelingen plaats met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Wordt de wederpartij bijgestaan door een eigen vastgoeddeskundige, dan wordt de wederpartij uitsluitend via die deskundige benaderd.

5. Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers beschikken over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee zij zich bezig houden. Is de vereiste kennis niet voorhanden, dan adviseert het lid om een ter zake deskundige te raadplegen of doet de onderhandelaar zelf een beroep op zo’n deskundige. De NVM-makelaar houdt zich alleen bezig met zaken waartoe hij over voldoende kennis beschikt.

6. Het NVM-lid en de NVM-makelaar hebben geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging. Zij handelen dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthouden zich van risicodragende projectontwikkeling. Zij voorkomen betrokken te raken in een verstrengeling van belangen.

7. Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers goede contacten onderhouden met hun collega’s en maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. Zij voorkomen dat hun medewerkers zich zonder noodzaak tegenover derden negatief uitlaten over collega’s of over hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad. Hetzelfde geldt voor de NVM-makelaar.

8. Het NVM-lid en de NVM-makelaar trachten te voorkomen dat verschillen van mening over hun optreden escaleren. Zij werken mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.

9. Het NVM-lid en de NVM-makelaar treden ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij zij tijdig kenbaar maken daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.

10. Het NVM-lid zorgt ervoor dat de aan hen verbonden personen zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.