Mijn favorieten

Uw winst

Twee praktijkvoorbeelden:

Woonhuis:
In 2011 werd door Corten & Steijns namens een particulier op oudere leeftijd bij een gemeente in de Westelijke Mijnstreek een bezwaarschrift ingediend tegen de vastgestelde WOZ waarde van €370.000. De gemeente heeft hierop de waarde verlaagd met €125.000. Onze opdrachtgever wilde de woning schenken aan de kinderen.
De verlaging met €125.000 had voor de familie tot gevolg:
Teruggave van OZB: €176,=
Teruggave inkomstenbelasting: €165,=
Teruggave waterschapsheffing: €84,=
Verlaging schenkbelasting: €25.000,=
Totale behaalde winst: €25.425,=

Bedrijfsmatig vastgoed:
Corten & Steijns diende bezwaarschriften in namens een ondernemer tegen de WOZ-waarden belastingjaren 2014 en 2015. BsGW deed uitspraak op deze bezwaarschriften en verlaagde de aanvankelijk vastgestelde waarden van circa €9.600.000 en €9.200.000 naar resp. circa €7.700.000 en €6.000.000.
Corten & Steijns heeft naar aanleiding van beide uitspraken met succes beroepschriften ingediend. Nog vóór de zitting bij de rechtbank in 2017 werd er geschikt op WOZ-waarden van resp. €2.800.000 en €3.200.000.
Omdat we tevens aanspraak hadden gemaakt op artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken, kwam belanghebbende in aanmerking voor ambtshalve aanpassing van de WOZ-waarden en belastingteruggaven over voorgaande 5 jaren.
Tevens had Corten & Steijns namens belanghebbende bezwaar ingediend tegen de aanslagen ozb-gebruik waarvan we vonden dat deze onterecht waren opgelegd. Deze bezwaren leidden tot volledige vernietiging van deze beide aanslagen.
Uiteindelijk heeft deze ondernemer dankzij onze dienstverlening een totaal bedrag terugontvangen van circa HONDERDVEERTIGDUIZEND EURO.