Mijn favorieten

Aanpak woningen


Geheel gratis

Verlaging van de WOZ waarde leidt tot lagere OZB, Waterschapsheffing, Inkomstenbelasting, Erfbelasting en Schenkbelasting.

Middels een quickscan wordt de vastgestelde woz-waarde beoordeeld in relatie tot de werkelijke waarde van uw woning op de peildatum zoals die van toepassing is volgens de beschikking/aanslag. Blijkt hieruit een waarschijnlijk te hoge WOZ waarde, dan sturen wij voor u een sterk beargumenteerd bezwaarschrift in.

Omdat wij volledig achter onze kwaliteit staan, maken wij altijd gebruik van de mogelijkheid tot hoorzitting. Mocht het bezwaarschrift door de gemeente toch ongegrond worden verklaard, dan heeft dit alles u niets gekost. Meestal dienen wij een beroepschrift in bij de rechtbank indien het gewenste effect niet wordt gehaald. Vooraf overleggen we dit met u.

Indien de WOZ waarde met succes wordt verlaagd, vraagt Corten & Steijns de volledige proceskosten vergoeding zoals deze door uw gemeente op basis van het ‘Besluit proceskosten bestuursrecht’ vergoed moet worden. Hiermee kost onze dienst u niets en profiteert u volledig van de teruggaven van diverse belastingen en heffingen.

Nadrukkelijk vragen wij u uitsluitend contact met ons op te nemen indien u er min of meer van overtuigd bent dat de WOZ waarde daadwerkelijk en aantoonbaar te hoog is.