Mijn favorieten

Aanpak bedrijfspanden

No cure no pay

Ondernemers moeten doen waar ze goed in zijn, en dat is ondernemen. Hierin wordt de ondernemer vaak actief gesteund door zijn of haar accountant en belastingadviseur.

De wetgeving rondom het bepalen van WOZ waarde is erg complex, deels door de vele juridische uitzonderingen maar vooral ook door het taxatietechnische aspect. Hierdoor wordt de WOZ waarde vaak als vast gegeven aanvaard en niet door u of uw accountant betwist.

Juist hier laat u een kans liggen. Een lagere WOZ waarde heeft, gezien de impact van de WOZ waarde op de omvang van te betalen Vennootschapsbelasting of Inkomstenbelasting (fiscale afschrijving van uw bedrijfsgebouw) grote gevolgen voor uw bedrijfsresultaat. Daarnaast heeft een lagere WOZ waarde natuurlijk ook een zeer positief effect op de omvang van de door u te betalen OZB en Waterschapsheffing.

Corten & Steijns beoordeelt of de waarde van uw bedrijfspand te hoog is vastgesteld middels een quickscan. Blijkt hieruit een waarschijnlijk te hoge WOZ waarde, dan onderzoekt een register-woz-taxateur wat de juiste WOZ-waarde dient te zijn. Bij een daadwerkelijk te hoog vastgestelde waarde, dienen wij voor u een sterk beargumenteerd bezwaarschrift in.

Omdat wij volledig achter onze kwaliteit staan, maken wij altijd gebruik van de mogelijkheid tot hoorzitting. Indien ook dit laatste niet tot het gewenst effect heeft geleid, heeft dit alles u niets gekost. Meestal gaan wij in beroep bij de rechtbank indien het gewenste effect niet wordt gehaald. Vooraf treden wij met u in overleg hierover.

Indien de WOZ waarde met succes wordt verlaagd, vraagt Corten & Steijns de volledige proceskosten vergoeding zoals deze door uw gemeente op basis van het ‘Besluit proceskosten bestuursrecht’ vergoed moet worden plus 25% (excl. BTW) van de voor u gerealiseerde teruggave op de OZB. Hiermee kost onze dienst u niets en profiteert u van de netto 75% OZB-teruggave plus van de volledige teruggaven van andere belastingen en heffingen. In geval van een beroepschrift bij de rechtbank kost u dit in geval van ongegrond-verklaring uitsluitend de griffiekosten.